Φίλες και φίλοι υγιαίνετε,

Ποια είναι τα οφέλη του Zhineng Qigong; Τι οφέλη έχω βιώσει μέσα από την προσωπική μου πρακτική; Πώς είναι δομημένο το σύστημα του Zhineng Qigong;

Θα τα μάθετε στο 3ο μέρος συνέντευξης με το ολιστικό κέντρο του Shendao.

Kαλή θέαση!

Χρυσή Μπέρου