Λέξη-κλειδί: Yi Yuan Ti ~ Πρόκειται για ένα εξαιρετικό είδος ενέργειας (Qi), που παράγεται από το ανθρώπινο μυαλό.

ΗYQ Θεραπευτικός Διαλογισμός Μαίου – Διαδικτυακά 

Μείνετε συνειδητοί σε όλες τις προκλήσεις.

Άσκηση εξαγνισμού του Yi Yuan Ti, φέροντάς το σε μια διαυγή κατάσταση.

Αφορά όλους μας. Ισχυρή και απλή άσκηση, εκφοράς ήχου, ενδυνάμωσης και καθαρισμού του Yi Yuan Ti

 

Πότε: Κυριακή 31 Μαίου 2020, 19:00-20:30

Πού: Τeamlink, λαμβάνετε τον κωδικό πρόσβασης μετά την εγγραφή σας

Συμμετοχή: 15 ευρώ/άτομο

Επικοινωνία: Xρυσή Μπέρου

www.berou.gr, fb: Be Fluid

210 6513681, 693 6684868

xaztags@gmail.com, befluid@berou.gr